37. Klenäter

Lästext

Klenäter

1 Tag 15 hela ägg och av 10 bara gulan, vispa dem väl och lägg däruti stötta kardemummor och muskotblomma, gör därav en deg med skönt vetemjöl, så lös som den kan brukas på bordet, kavla kakor därav tjocka som en riksdaler, skär med sporren vad figur dig behagar, och |14|koka i skirt smör, när de tages upp så blås på dem, att smöret går av dem, lägg på kläde eller grått papper, rätt litet franskt brännvin kan man och lägga i att det bättre slår fettet ifrån sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Klenäte[r].

  Tag 15 hela ägg och af 10 bara golan, wispa dem wähl och lägg däruti stötta cardemum[m]or och Muskotblom[m]a, giör däraf en deg med skiönt hwetemiöhl, så lös som den kan brukas på bordet, kafla kakor däraf tiocka som en Rickz:er skiär med spåran hwad figur tig behagar, och |14|koka i skirt smör, när de tages upp så blås på dem, att smöret går af dem, lägg på kläde el:r grått papper, rätt litet franskt brän[n]wyn kan man och lägia i att dett bättre slår fetet ifrån sig.