112. Lemonsoppa på kalv- eller hönskött

112. Lemonsoppa på kalv- eller hönskött

Lästext

Lemonsoppa på kalv- eller hönskött

1 När köttet är halvkokat sätt salt därpå fyllest och låt koka sedan i den avtagne soppan i ett förtent käril, blå rusiner, och när de äro svällda så slå där till vin och vatten, vattenlagde lemonskivor, rivet bröd, muskotblomma, smör, och socker, när det är samtjockt så låt köttet litet stuvas däri, men låt soppan först rinna väl av, mandel lägges och i stället för lemon, låt det så på fyrfat och giv över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lemon Såppa på Kallf el:r Höns Kiött.

  När kiöttet är halfkokat sätt sallt därpå fyllest och låt koka sedan i den aftagne såppan i ett förtent Kiärill blå rusiner, och när de äro swällda så slå der till wyn och wattn watnlagde lemon skifwor, ryf:t bröd, muskotblo[m]a, smör, och socker, när det är samtiokt så låt kiöttet litet stufwas däri, men låt såppan först rin[n]a wahl af mandel lägges och i stället för lemon låt det så på fyrfat och gif öfwer.