28. Att göra en äggekaka

Lästext

Att göra en äggekaka

1 Tages 12 stycken ägg, och kokar dem hårda, lägg dem i kallt vatten att de bli svala, sedan skala dem, tag 3:dje parten bort av det vita, sedan hackas äggen väl små, tag rivebröd efter en semla, kardemummor, korinter, russin, kanel, rivet citronskal, detta blandas väl med äggen tillsammans, tag så mycket vin att smeten bliver väl däven, ett kvarter skirt smör; 5 rå ägg, |10|socker blandas väl tillsammans, gör en tunn bakelse väl under i pannan, och slå sedan däruppå, vill man glasera kakan, tag litet rosenvatten, och socker, rör väl tillsammans, till dess det bliver väl tjockt, när kakan är väl stannad, stryker man över henne, om man intet det vill kan man taga degremsor, krusa med sporre och lägga rullor över henne, när hon är gräddad, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra en Äggekaka

  Tages 12 st: Ägg, och kokar dem hårda, lägg dem i kallt wattn att de bli swala, sedan skala dem, tag 3:die parten bort af dett hwita, sedan hackas äggen wähl små, tag rifwibröd efter en sämbla, cardemum[m]or, corinter, Rusin, canel, rifwit citron skal, detta blandas wähl med Äggen tillsam[m]ans, tag så mycket wyn att smeten blifwer wähl däfwen, ett qwarter skiert smör; 5 rå Ägg, |10|Såcker blandas wähl tillsam[m]ans, giör en tun[n] bakelse wähl under i pan[n]an, och slå sedan däruppå, will man glasera kakan, tag litet rosenwattn, och socker, rör wähl tillsammans, till dess det blifwer wähl tiokt, när kakan är wähl stan[n]ad, stryker man öfwer hen[n]e, om man intet det will kan man taga deg remsor, krusa med spåre och läggia rullor öfvwer hen[n]e, när hon är gräddad, så är hon färdig.