82. Att göra mandelmaskar

Lästext

Att göra mandelmaskar

1 Tag en kanna mjölk, 1 kvarter vin och gör därav en vinost och lägg osten i ett kläde att vasslan löper av, tag så 1 ¼ skålpund stötta mandlar som äro väl fuktade med rosenvatten att de intet äro oljade och blandar dem med vinosten tillsammans, kramma det så igenom ett rivjärn och så skall man krama degen till maskar, sedan slår man sötgrädda som är blandat med rosenvatten och socker i fatet att det blir fullt och maskarne måtte vara i en hög på fatet, när man blandar det med vart annat så måtte man lägga litet rosenvatten och socker däri efter nödtorftigheten, gräddan vispas bra till skum och lägges på maskarne.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Mandel Maskar.

  Tag en kan[n]a miölck 1 quarter wyn och giör däraf en wyn ost och läg osten i ett kläde att wasslan löper af, tag så 1 ¼ skålp:d stötta mandlar som äro wähl fuchtade med rosenwattn att de intet äro oliede och blandar dem med wyn Osten tillsam[m]ans, Kram[m]a det så igenom ett rifjärn och så skall man krama degen till maskar, sedan slår man sötgrädda som är blandat med rosenwattn och socker i fatet att det blir fullt och maskarne måtte wara i en hög på fatet, när man blandar det med hwart an[n]at så måtte man lägga litet rosenwattn och Socker däri eft:r nödtorftigheten, gräddan wispas bra till skum och lägges på maskarne