97. En soppa av kalvkött

Lästext

En soppa av kalvkött

1 En kalvköttssoppa kokas med fiskfrikadeller uti och med en rivebrödsklimp uti, citron eller lemonskivor, krydder, persiljerötter, ertskockor, redes av med brynt smör och rismjöl, kalvbringan brynes, då lägges ingen stor klimp i eller pudding bara frikadeller och det andra småplocket, men akta att den klimpen ej blir för hård.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een soppa af Kalf Kiött.

  Een Kalf Kiötts soppa kokas med fiskfrekadeller uti och med en rifwit bröds klimp uti citron el:r Lemon skifwor krydder persilierötter ertskåckor redes af med brynt smör och rismiöhl kalfwebringan brynes då legges ingen stor klimp i el:r buding bara frekadel:r och det andra små plåcket men achta att den Klimpen [e]i blir förhård.