122. Att baka sockerbröd

Lästext

Att baka sockerbröd

1 Till 1 skålpund socker tages 1 skålpund gott vetemjöl [?] stycken goda ägg, vispa först äggen väl en stund, slå så sockret ibland och vispa åter en stund, tag sen en förläggarsked, rör sakta i degen och med det samma läggs mjölet i, men laga så att ugn är straxt färdig när mjölet är irört att degen icke kommer att stå, tag så upp med en sked eller knivsudd, lägg på papper avlånga och runda, strö anis på de långa, socker siktas på dem alla så väl på anisbröd som de andra. Pepparnötter göres av samma deg som sockerbröd, allenast tages mera mjöl så de kan hanteras att göra små runda bollar av som stora nötter, lägges på papper, krydder därtill muskotblomma, kardemumma, kanel, peppar, ingefära, så mycket att det har smak av vartera, men mest av de 3 första sorter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att baka Sockerbröd.

  Till 1 ℔ socker tages 1 ℔ godt hwetemiöhl [?] st goda Ägg wispa först äggen wähl en stund slå så såkret ibland och wispa åter en stund tag sen en förläggarsked rör sachta i degen och med det sam[m]a lägs miöhlet i men laga så att ugn är straxt färdig när miöhlet är irört att degen icke kom[m]er att stå tag så upp med en skied el:r knifsudd läg på papper aflånga och runda strö anis på de långa socker sichtas på dem alla så wähl på anis brö som de andra. Pepparnötter giöres af sam[m]a deg som sockerbröd allenast tages mehra miöhl så de kan handteras att giöra små runda bållar af som stora nötter lagges på Papper, krydder dertill Muskotblom[m]a cardemum[m]a, canel, Peppar ingefähr så mycket att det har smak af hwartera men mäst af de 3 första Sorter.