69. En engelsk pudding

Lästext

En engelsk pudding

1 1 stop sötgrädda, rosenvatten, ½ kvarter rhenskt vin, 12 stycken ägg, 1 ½ skålpund mandel, kalvfett efter en kalv hackas väl smått, muskotblomma och socker, knytes i en servett och kokas i 4 timmar i en vattengryta, när hon är färdig socker över, eller gör en soppa över av vin av samma soppa som puddingen kokar i, muskotblomma, citronskal, salt, bryt av med ättika, knåda smör i mjöl, och red av med och slå över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een Ängelsk Puding.

  1 Stop sötgrädda rosenwattn ½ quarter ränskt wyn 12 st: Ägg 1 ½ ℔ Mandel Kalfwefett efter en kallf hackas wähl smått muskotblom[m]a och Socker, knytes i en Serviet och kokas i 4 tim[m]ar i en wattngryta när hon är färdig socker öfwer, el:r giör en såppa öfwer af wyn af samma såppa som Pudingen kokar i, Muskotblom[m]a citron skal salt bryt af med Äticka knåda smör i miöhl, och red af med och slå öfwer.