110. Att stuva portlak

Lästext

Att stuva portlak

1 Sedan portlakan är kokat uti vatten så tag den upp och lägg den i en annan panna med ett gott stycke färskt smör, tjock grädda, en slev eller mera socker, muskotblomma, låt sakteligen stuvas, red av med äggblomma och en droppa vin om så behagas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att stufwa Portlake.

  Sedan Portlakan är kokat uti wattn så tag den upp och läg den i en an[n]an panna med ett gott stycke färskt smör, tiok grädda en slef el:r mera socker, muskotblom[m]a, lat sachte: stufwas red af med Äggblom[m]a och en droppa wyn om så behagas.