20. En mjölkrätt med mandel

Lästext

En mjölkrätt med mandel

1 Tag ett stop söt grädda, därtill ¼ skålpund mandel väl stött, som lägges i gräddan, och vispas väl uti, sätt på elden och vispa 5 äggvitor väl med rosenvatten och socker, slå däri, kokat att det blir tjockt, vispa väl medan det kokar, slå sen på fat, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Miölk rätt med mandell.

  Tag et stop söt grädda, därtill ¼ ℔ mandell wähl stöt, som lägges i gräddan, och wispas wähl uti, sätt på elden och wispa 5 Äggwitor wähl med rosenwattn och socker, slå däri Kokat att dett blir tiokt, wispa wähl medan thed Kokar, slå sen på fat, så är den färdig.