58. Engelskt kött

Lästext

|20|

Engelskt kött

1 Tag ett stycke kött av innanlåret och låt det ligga på halster till dess det blir något brunt, tag det sedan av elden och späck med gott fläsk, som rives uti krydder, lägg det sedan i en kittel och därpå 1 kvarter vinättika, en lagerbärskvist och ett stånd rosenmarin, täpp sedan locket till och sätt på elden, den bör vara mycket att det kokar jämt, om det bliver mycket såd så kan somt ösas av.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |20|

  Engelskt Kiött.

  Tag ett stycke kiött af in[n]an låret och låt det liggia på hallster till dess det blir nogot brunt, tag det sedan af Elden och späck med godt fläst, som rifwes uti krydder, lägg det sedan i en kittel och därpå 1 quarter wynÄticka en lagerbärs qwist och ett stånd rosenmaryn, täpp sedan låcket till och sätt på elden den bör wara mycket att det kokar jämt, om the blifwer mycket såd så kan somt ösas af.