68. Att tillreda mjölkrätter

Lästext

Att tillreda mjölkrätter

1 Till 1 stop mjölk 1 kvarter gryn, yses som en an ost, sedan rörer man osten väl, 3 lod mandel, 8 lod socker eller så sött som man tycker, sedan brukar man det väl tillsammans med en sked att hon står som en kull i fatet, sedan späckar med suckat och pomeransskal, och slå ½ stop sötgrädda och rosenvatten därpå, socker och kanel, det är en god rätt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att tillreda Miölckrätter.

  Till 1 stop miölck 1 quarter gryn yses som en an ost sedan rörer man osten wähl, 3 l: mandel 8 l: socker el:r så sött som man tycker sedan brukar man thed wähl tillsam[m]ans med en skied att hon står som en kull i fatet, sedan späckar med Sucat och Pom[m]erantz skal, och slå ½ stop sötgrädda och rosenwattn därpå, socker och canel dett är en god rätt.