78. Körsbärskaka

Lästext

Körsbärskaka

1 Tag ½ stop grädda, 8 ägg, ½ skålpund socker, väl kanel, 2 nävor stötta skorpor, några skedblad skirt smör, ½ skålpund körsbär, stuvade som vanligt är, gnides igenom ett durkslag eller om man behagar annars kunde vara hela, låt dem stå till dess de bliva kalla, då de slås till den förgjorda degen, gör så en smördeg, under på botten eller med rivebröd på pannbotten, i hastighet gräddas på glöd.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kirsbärs Kaka

  Tag ½ stop grädda 8 Ägg ½ ℔ såker wähl canel, 2 näfwor stötta skårpor, nogra skiedblad skirt smör, ½ st: [sk:] kirsbär, stufwade som wanligit är gnides igenom ett durchslag el:r om man behagar annars kunde wara hela, låt dem stå till dess de blifwa kalla, då de slåss till den förgiorda degen, giör så en smördeg, und:r på båttn el:r med rifwitbröd på pan[n]båttn i hastighet gräddas på glöd.