52. Morotskaka

Lästext

Morotskaka

1 Vispa 12 stycken ägg rätt väl, slå därtill 1 gott kvarter sötgrädda, rätt litet vin, 4 göpnar gott rivet bröd, sedan det är väl svällt i äggen och gräddan, så lägg där till 10 skedblad skirt smör, och morötter som är kokade, huden avdragen och rivne på rivjärn, så mycket att det bliver tjockt som en gröt, mandlar stötta med rosenvatten, ingefära ½ skålpund, nog socker, kanel och litet muskotblomma, 6 stycken bittermandel, lägges och däri, rör detta allt väl tillsammans och grädda i pannan, i stället för mandel kan man lägga korinter, morötterne kunna och vara råa, som skall vara bättre eller och förvällda, den kan och göras bara med några bittermandlar, och så mycket bröd som rötter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Morots Kaka.

  Wispa 12 st: Ägg rätt wähl, slå därtill 1 godt qwarter sötgrädda, rätt litet wyn, 4 giöpnar godt rifwit bröd, sedan det är wähl swält i äggen och gräddan, så lägg der till 10 skiedblad skirt smör, och morötter som är kokade huden afdragen och rifne på rifjärn, så mycket att det blifwer tiokt som en gröt, mandlar stötta med rosenwattn ingefär ½ ℔: nog socker, canel och litet muskotblom[m]a, 6 st: bittermandel, lägges och däri, rör detta allt wähl tillsam[m]ans och grädda i pannan, i stället för mandel kan man lägga corinter, morötterne kun[n]a och wara råa, som skall wara bättre el:r och förwällda, den kan och giöras bara med några biter mandlar, och så mycket bröd som rötter.