36. Tallkottar och mandelbakelse

36. Tallkottar och mandelbakelse

Lästext

|13|

Tallkottar och mandelbakelse

1 Tag så många ägg som du vill, vispa dem rätt väl, sedan lägg därtill stött kardemummor och muskotblomma, ett skedblad sötgrädda då tages till vart ägg, knåda sedan uti gott mjöl, bruka dem väl att de intet fastnar vid rivjärnet, tag små bollar därav, drag med fingren dem ut för rivjärnet på den inre sidan så få de fason som tallkottar, koka dem sedan så överhand som de görs i skirt smör, när de tages upp så lägges de på ett kläde, och vältras om, att fettet väl drages ur dem. Mandlar göres av samma deg eller å samma sätt, allenast att däri lägges stött mandel och degen göres så lös som man kan hantera den på bordet. Varav kavlas en kaka tjock som en riksdaler tages därutur med mandeljärnet och gräddas i smör; förfares vidare som ovan mält är; de kunna förvaras ½ år, akta att du ej lägger för mycket i grytan, att de hava rum att svälla.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |13|

  Tallkottar och Mandelbakelse

  Tag så många Ägg som du will, wispa dem rätt wähl, sedan lägg därtill stött cardemum[m]or och Muskotblom[m]a ett skiedblad sötgrädda då tages till hwart ägg, knoda sedan uti gott miöhl, bruka dem wähl att de intet fastnar wid rifjärnet tag små bållar däraf drag med fingren dem ut för rifjärnet på den inre sidan så få de fason som tallkottar, koka dem sedan så öfwerhand som de giörs i skirt smör, när de tages upp så lägges de på ett kläde, och wältras om, att fetet wähl drages ur dem. Mandlar giöres af sam[m]a deg el:r å sam[m]a sätt, allenast att däri lägges stött mandel och degen giöres så lös som man kan handtera den på bordet. Hwaraf kaflas en kaka tiok som en Rikz:er tages därutur med mandeljärnet och gräddas i smör; Förfares widare som åfwen mält är; de kun[n]a förwaras ½ åhr, achta att du ei lägger för mycket i grytan, att de hafwa rum att swälla.