130. Sandelfärg på ylle

Lästext

|C2|

Sandelfärg på ylle

1 Till 1 skålpund ullgarn tages 4 lod sandelfärg, 1 ½ lod galläpplen, som stötes väl fint. När desse species äro lagde i kitteln, slås 4 kannor vatten uti. Garnet lägges icke uti, för än färgen eller spadet är så varmt, att man näppeligen kan hålla handen uti. Efter 1 timmas kokning tages garnet upp och svalas väl – Sedan tages 3 lod viktriol, stött uti samma spad och när det är väl smält lägges garnet uti och kokas, så länge som man vill havat mörkt. Färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |C2|

  Sandel färg på Ylle

  Till 1. ℔ ull garn tages 4. Lod Sandel färg, 1 ½ Lod Galläplen, som stötes wäl fint. när desse Species äro Lagde i Kittilen, slås 4. Kannor wattn uti. garnet lägges icke uti, för än färgen eller spadet är så warmt, at man näppeligen kan hålla handen uti. efter 1 timmas kokning tages garnet up och swalas wäl – Sedan tages 3 Lod victriol, stödt uti samma spad och när det är wäl smält lägges garnet uti och kokas, så länge som man will hafwat mörkt. Färdigt.