92. Hjortron syltade

Lästext

Hjortron syltade

1 Gör bären väl rene av fnaset och skilj dem i 3 delar, de mjuka |32|för sig och de lagom mogna för sig, och de omogne kastas bort, lägg de blöta i en förtent kittel med så mycket friskt källvatten att det står som en tjock avredd soppa, när de äro sönderkokade så silas lagen ifrån bärena och slås kokhett på de lagom mogna bären och täppas till med ett lock, sedan de blivit kalla så lägges de i ett syltglas och förvaras med ett papper över i en god källare; man kan och smälta ett lock över med smör och sedan det är kallt binda igen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Hiortron Sylltade

  Giör bären wähl rene af fnaset och skil dem i 3 dehl:r de miuka |32|För sig och de lagom mogna för sig, och de omogne kastas bort, läg de blöta i en förtent kiettel med så mycket friskt kiäll wattn att det står som en tiok afredd soppa när de äro sönderkokade så silas lagen ifrån bärena och slass kokhett på de lagom mogna bären och täppas till med ett låck, sedan de blifwit kalla så lägges de i ett sylltglas och förwaras med ett papper öfwer i en god kiällare; man kan och smälta ett lock ofwer med smör och sedan det är kallt binda igen.