109. Soppa på ett stycke färskt kött kokat

Lästext

Soppa på ett stycke färskt kött kokat

|38|

1 Lägg vin, riven semla, citron, eller lemonskivor, russin, kapris, socker och kanel, muskotblomma, smör, koka en lagom tjock soppa av, när det är färdigt så öser man på köttet som är kokat i lagom salt vatten, vill man hava soppan röd så färgar man dem med mos, på samma sätt kan man och ha på fårbogar som äro kokade.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Såppa på ett stycke färskt kiött kokat.

  |38|

  Lägg wyn, rifwen sembla, citron, el:r lemon skifwor, rusin, capris, socker och canel, muskotblom[m]a, smör, koka en lagom tiok såppa af när det är färdigt så öser man på kiöttet som är kokat i lagom sallt wattn will man hafwa såppan röd så färgar man dem med moos på sam[m]a sätt kan man och ha på fårbogar som äro kokade