24. Glödgat vin

Lästext

Glödgat vin

1 Tag en kanna vin, och slå vinet i anten kanna eller flaska, sätt i en kokande vattugryta att stå och när det bliver väl varmt, in emot att det kokar så tänder man eld på vinet, låter det brinna som man tycker; Men kannan skall stå i vattnet emedan det brinner, när det är bränt så länge som man tycker, så tager muskotblomma, kanel, kardemumma, socker så mycket man tycker, så skall krydderna koka, sedan tager man 4 äggegulor och vispar väl, så tager man vinet av och slår till äggen, och öser ur det ena kärlet i det andra, när det blir bra, slå det av krydderne, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Glödgat wyn.

  Tag en kan[n]a wyn, och slå wynet i anten kan[n]a el:r flaska, sätt i en kokande watugryta att stå och när thed blifwer wähl warmt, in emot att det kokar så tänder man eld på wynet, låter det brinna som man tycker; Men kan[n]an skall stå i wattnet emedan thed brin[n]er när thed är bränt så länge som man tycker, så tager muskotblom[m]a, canel, Cardemum[m]a, såcker så mycket man tycker, så skall kryderna koka, sedan tager man 4 Äggegulor och wispar wähl, så tager man wynet af och slår til Äggen, och öser ur det ena kiärillet i det andra, när det blir bra, slå det af krydderne, så är det färdigt.