35. Pastej av strömming

Lästext

Pastej av strömming

1 Tages en färsk strömming och rensas lika som till stekas, skäres sedan av mitt uppå, och sköljes uti vatten, lägges uti en skål och saltas på honom, slås litet vinättika, sedan skäres sönder, ett stånd purjo, pettersilja, muskotblomma och peppar, och blandas ihop med strömmingen, sedan göres en tjock deg uti pastejpannan, och lägges strömmingen med sina krydder däruti, och sättes uti ugnen att bakas; ett gott stycke smör lägges och däruti, när pastejen är bakad, göres ett hål uti locket, eller tager locket av och slår en soppa över, som göres av vinättika, 3 äggegulor, socker, smör, så lägges locket på igen när det skall på bordet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Pastei af Ström[m]ing.

  Tages en färst ström[m]ing och ränsas lika som till stekas, skiäres sedan af mitt uppå, och skölies uti wattn, lägges uti en skåhl och saltas på honom, slås litet wynäticka sedan skiäres sönder, ett stånd purio, pettersilia muskotblom[m]a och peppar, och blandas ihop med strömingen, sedan giöres en tiock deg uti pastei pan[n]an, och lägg:s ström[m]ingen med sina krydder däruti, och sättes uti Ugnen att bakas; ett gott stycke smör lägges och däruti när pastejen är bakad, giöres ett hål uti låcket, el:r tager låcket af och slår en såppa öfwer, som giöres af wjnäticka, 3 Äggegulor, socker, smör, så lägges låcket på igen när thed skall på bordet.