108. Till att koka äpplen både vita och röda

108. Till att koka äpplen både vita och röda

Lästext

Till att koka äpplen både vita och röda

1 Man tager skalade äpplen och skär dem i tu och kokar dem i vin och socker och i strimlor skurit citronskal eller insyltat citronskal däribland, när de begynna bliva mjuka och soppan är icke tjock som sirap så måste man lägga mera socker därtill, om man vill hava dem röda så måste man lägga körsbärsmos därtill och de måtte och kokas i rött vin så behöves intet så mycket körsbärsmos, där till och om man vill hava den gula när de äro kokade i bittert vin så kan man lägga stött saffran tillika med vin på dem så bliva de gula, så är det allt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Till att koka Äplen både hwita och Röda.

  Man tager skalade Äplen och skär dem i tu och kokar dem i wyn och sock:r och i strimlor skurit citronskahl el:r insyltat citronskal däribland när de begyn[n]a blifwa miuka och såppan är icke tiok som sirap så måste man lägga mehra socker dertill om man will hafwa dem röda så måste man lägga Kyrsbärs moos därtill och de måtte och kokas i rött wyn så behofwes intet så mycket kyrsbärs moos, der till och om man will hafwa den gula när de äro kokade i bittert wyn så kan man lägga stött safran tillika med wyn på dem så blifwa de gula så är det allt.