115. Att sylta gåsfåglar och fårtungor

Lästext

Att sylta gåsfåglar och fårtungor

1 Av fåglarne tages bara bröstet och låren vilket kokas i vatten med lagom salt, men koka dem icke för mycket, tag dem så upp och lägg dem på rent kläde att vattnet rinner av, skräd dem sedan väl rena, späka dem sedan med sönderskurit kanel, nejlikor, och citronskal, lägg dem i lagen som sålunda kokas, tag 2 delar ättika och en del vatten och honung att det bliver lagom sött, låt koka och skumma väl, sedan det är skett så lägg deras efterföljande krydder, kanel, nejlikor, peppar, ingefära, och muskotblomma, allt väl sönderstött och låt sjuda väl upp, tag så av elden, låt bliva kallt, det måste vara väl starkt av krydder, lägg så bröstet ned på fåglarne i lagen att det står väl över och förvares i kallt rum, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att syllta Gåås foglar och får tungor.

  Af foglarne tages bara bröstet och låren hwilcket kokas i wattn med lagom sallt men koka dem icke för mycket tag dem så upp och läg dem på rent kläde att wattnet rin[n]er af skräd dem sedan wähl rena späka dem sedan med sonderskurit canel, neglicor, och citronskal läg dem i lagen som sålunda kokas, tag 2 dehl:r Äticka och en dehl wattn och honung att det blifwer lagom sött låt koka och skum[m]a wähl sedan det är skiedt så lägg deras efterfolliande Krydder, canel, neglikor, peppar, ingefähr, och Muskotblom[m]a allt wähl sönderstött och låt siuda wähl upp tag så af elden låt blifwa kallt det måste wara wähl starckt af Krydder lägg så bröstet ned på foglarne i lagen att det står wähl öfwer och förwahres i kallt rum så är det färdigt.