62. Pepparkaka av sirap

Lästext

Pepparkaka av sirap

1 Tag 8 skålpund brun sirap och sätt på elden, låt väl skumma, låt sedan stå in till dess den blir sval som en lagom degspad, tag så 7 marker gott vetemjöl, lägg det uti en stenkruka och häll sakteligen sirapen på, rör väl om med en träspade att det intet klimpas, lägg så däri grovt stötta krydder, som följer 3 lod kardemummor, 3 lod kanel, 1 lod nejlikor, 1 lod peppar, 2 lod pottaska som är blött i rosenvatten, ¾ skålpund färska citronskal och där de intet finns så koka torra till dess de kunna skäras i långa strimlor. NB bara det gula tages, ¼ skålpund suckat skäres uti tärningar, detta allt röres väl, |24|uti degen att det bliver jämt blandat, stryk med av bräddarne och bind väl fast med ett kläde och sätt i ett rum, där det ej frys ej heller är för varmt, låt så stå i 4 dygn, formera dem sedan som dig behagar, ¼ skålpund suckat, i små skivor och tryck på dem som och skalad lång mandel, grädda dem sedan i en lagom varm ugn på papper, och emot det bliver gräddat så smörjes de med sirap, som är kokat med vatten och späckes med långa vita socker, och kubebersocker, enär de stå i 8 dagar, så slå de sig och bliva mjuka.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Peppar Kaka af Sirap.

  Tag 8 ℔: brun sirap och sätt på elden låt wähl skumm[a] lat sedan stå in till dess den blir swahl som en lagom deg spad tag så 7 mk:r godt hwetemiöhl lägg det uti en stenkruka och hall sachte:n sirapen på rör wähl om med en träspade att det intet klimpas, lägg så däri groft stötta krydder, som föllier 3 l: Cardemum[m]or, 3 l: Canel, 1 lod Näglikor 1 l: peppar 2 lod Potaska som är blött i rosenwattn ¾ ℔ färska Citronskal och dar de intet finns så koka torra till dess de kun[n]a skiäras i långa strimlor. NB bara det gola tages ¼ ℔ Sucat skiäres uti tärningar, detta allt röres wähl, |24|Uti degen att det blifwer iämt blandat stryk med af bräddarne och bind wähl fast med ett kläde och sätt i ett rum, där det ej frys ej hel:r är förwarmt lat så stå i 4 dygn formera dem sedan som dig behagar, ¼ ℔ Sucat, i små skifwor och tryck på them som och skalad lang mandel, grädda dem sedan i en lagom warm Ugn på papper, och emot det blifwer gräddat så smöries de med sirap, som är kokat med wattn och späckes med långa hwita socker, och cobeber soker, enär de stå i 8 dagar, så slå de sig och blifwa miuka.