30. Lemontårta

Lästext

Lemontårta

1 Lemon skäres i längden, skiftes i tunna skivor, lägges i vatten 3 nätter, och ömses vatten, sedan krystes vattnet väl ur dem; lägg dem i en stenkruka och koka med vin, kanel, socker så mycket att det blive lagom sött |11|och måste väl koka dem mjuka, men ändock lagom, sedan lägges korinter och sönderskurin suckat, och gör dem som en äppeltårta.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lemon Torta

  Lemon skäres i längden, skiftes i tun[n]a skifwor, lägges i wattn 3 nätter, och ömses wattn, sedan krystes wattnet wähl ur dem; lägg dem i en stenkruka och koka med wyn, Canel, såcker så mycket att det blifwe lagom sött |11|Och måste wähl koka dem miuka, men andoch lagom, sedan lägges corinter och sönderskurin sukat, och giör dem som en Äpeltorta.