66. En kaka av surt bröd

Lästext

En kaka av surt bröd

1 Man tager 18 lod bröd, 18 lod socker, 5 lod sötmandel, och 2 lod bittermandel, samt litet rivet citron, vilket blandas väl tillhopa undantagandes rågbrödet som blötes först i franskt vin varefter det slås tillhopa med det andra och röres väl tillsammans, sättes sedan uti en ugn att bakas eller på en sakta koleld i en tårtpanna som först litet smörjes i med smör, och litet tunt vetemjöl i botten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Kaka af surt bröd.

  Man tager 18 l: bröd, 18 l: socker , 5 l: sötmandel, och 2 l: bittermandel, samt litet rifwit citron, hwilcket blandas wähl tillhopa undantagandes rågbrödet som blötes först i frannskt wyn hwarefter det slåss tillhopa med dett andra och röres wähl tillsam[m]:s sättes sedan uti en Ugn att bakas el:r på en sachta koleld i en tortpan[n]a som först litet smöries i med smör, och litet tunt hwetemiöhl i bottn