53. Mandelkaka med äpplen

53. Mandelkaka med äpplen

Lästext

|22|

Mandelkaka med äpplen

1 Tag 10 stycken stora goda kriska äpplen och skala dem, koka dem i knappt vatten, skär kärnhuset ur dem, och under lock att de bliva väl mjuka, krama dem sedan jämnt sönder som en mos, om äpplen ej äro sura, lägg litet vin i när de koka, rivet raspebröd, och ös skirt smör där över, ½ stop uppkokat mjölk, litet rosenvatten, ½ skålpund stött mandel, nog socker, kanel, muskotblomma, 8 stycken välvispade ägg, detta allt väl sammanrört med äpplen och slå i pannan på deg av smält smör och mjöl, sedan hon är gräddad så bestryk henne väl med välvispad äggevita, beströ med socker och kanel och sätt i ugnen igen, till dess sockret blir glaserat, när hon bliver väl gräddad, så är den rätt god, späcka den med sönderskuren suckat, och giv fram. Den kan och göras allenast med 6 skedblad sötgrädda och 2 skedblad rivebröd, då den är nästan bättre, i synnerhet för dem som älska äpplen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |22|

  Mandel Kaka med Äplen.

  Tag 10 st: stora goda Kriska Äplen och skala dem, koka dem i knapt wattn, skiär kiärnhuset ur dem, och under låk att de blifwa wähl miuka, krama dem sedan iämt sönder som en Moos, om äplen ej äro sura, lägg litet wyn i när de koka, rifwit raspebröd, och öös skirt smör där öfwer, ½ stop uppkokat miölck, litet rosenwattn, ½ ℔: stött mandel, nog socker, canel, muskotblom[m]a, 8 st: wählwispade ägg, detta allt wähl sam[m]anrört med Äplen och slå i pan[n]an på deg af smält smör och miöhl, sedan hon är gräddad så bestryk hen[n]e wähl med wählwispad äggehwita, beströ med socker och canel och sätt i ugnen igen, till dess sokret blir glaserat när hon blifwer wähl gräddad, så är den rätt god, späcka den med söndersk[u]ren Sukat, och gif fram. Den kan och giöras allenast med 6 skiedblad sötgrädda och 2 skiedblad rifwitbröd, då den är nästan bättre, i syn[n]erhet för dem som ällska Äplen.