114. Att göra choklad

Lästext

Att göra choklad

1 Man tager färskt smör så mycket man behagar och det slår man i en liten panna och skir väl saltet därifrån och skummar det rätt väl och |39|sedan slår man i en rund stekpanna och bryner det att det bliver hel brunt, men skummas i mellertid rätt väl, sedan tages vetemjöl och siktas 3 gånger igenom florsikt och tager där allrafinaste mjölet man får, och slår i det brynta smöret och brukar det rätt väl tillsammans samt låter det brynas att det bliver hel brunt men aktas grant att det ej brännes och gör det så tjockt som en stadig gröt i vilket rives mycket litet socker, skulle det bliva för tjockt kan man skira litet smör, och slå därpå, sedan tager man papper och gör fyrkantiga lådor och slår däruti så mycket man behagar och låter det stå att svalas och så kan det förvaras, sedan tages mjölk så mycket man tycker och river sedan av kakorna, socker så mycket man behagar, när mjölken kokar upp slår man däruti och låter koka en stund till dess det bliver lagom tjockt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giora Siuoklade

  Man tager färskt Smör så mycket man behagar och det slår man i en liten panna och skir wähl salltet derifrån och skum[m]ar det rätt wähl och |39|Sedan slår man i en rund stekpanna och bryner det att det blifwer hel brunt men skumas i medlertid rättwähl sedan tages hwetemiöhl och sichtas 3 gång:r igenom flor sicht och tager der alldrafjnaste miöhlet man får, och slår i det brynta smöret och bråkar det rätt wähl tillsam[m]:s samt låter det brynas att det blifwer hel brunt men achtas grant att det ej brän[n]es och giör det så tiokt som en stadig gröt i hwilcket rifwes mycket litet soker skulle det blifwa förtiokt kan man skira litet smör, och slå därpå sedan tager man papper och giör fyrkantiga lådor och slår däruti så mycket man behagar och låter det stå att swalas och så kan det förwaras sedan tages miölck så mycket man tycker och rifwer sedan af kakorna såcker så mycket man behagar när miölcken kokar upp slår man däruti och låter koka en stund till dess dett blifwer lagom tiokt