93. Frikassé av höns. C: W

Lästext

Frikassé av höns. C: W.

1 Hugg hönsen i små nätta bitar, lägg dem uti en panna och slå vatten på så mycket du tycker behöves, låt kokas med några korn salt och skumma väl, när det begynner bliva något mjukt, så tag av elden, skräd det väl och sila soppan, lägg åter köttet i pannan med ett stycke gott smör, och strö mjöl över, låt brukas på sakta eld och skaka några gångor väl om, slå sedan åter soppan på köttet, men tag först väl fettet av soppan ty det är annars för starkt och låt koka fyllest med något sött, muskotblomma, citronskal, persilja, litet ingefära och annat smått, såsom fyllda kräftor, oliver, kapris och murklor som först äro väl förvällde, rensade och brukta i smör eller fyllda kräftor, murklor, jordskockor, och sparris, eller selleri, persiljerötter, sockerrötter, brynes uti smör, frikadeller och dylikt efter var och ens smak och tycke, purjo kan och läggas i, portlake och persiljerötter ger god smak, sedan de äro fylligt kokade så göres en liten avredning därpå om så behöves, slå 2 eller 3 äggegulor i, stöt muskotblomma och ett skedblad vin och en bit socker, rör väl om med vispen allt sir:t[?], uppgarnera med citronskivor över och persilja, om en så tycker kan och läggas en droppa vinättika i pannan eller citronsaft, men frikassé av kycklingar |33|och annat ungt kött lägges straxt i smöret sedan vattnet är väl utkramat, om en så behagar, man kan och låta bli att koka i smör, utan lägga ett stycke smör uti sedan det är skummat och avrett och färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Frekasie af Höns. C: W.

  Hugg hönsen i små nätta bitar lägg dem uti en panna och slå wattn på så mycket du tycker behöfwes lat kokas med nogra Korn sallt och skuma wähl, när det begyn[n]er blifwa nogot miukt så tag af elden, skräd det wähl och sila soppan, lägg åter kiöttet i pan[n]an med et stycke godt smör, och strö miöhl öfwer lät bruckas på sachta eld och skaka några gångor wähl om, slå sedan åter soppan på kiöttet, men tag först wähl fetet af soppan ty det är an[n]ars förstarkt och låt koka fyllest med något sött, Muskotblom[m]a citron skal persilia litet ingefära och annat smått, såsom fyllda kräftor oliver, capris och murklor som först äro wähl förwällde ränsade och bruchta i smör el:r fyllda kräftor, murklor, Jord skåckor, och sparis, el:r sellery, persilie rötter, socker rötter, brynes uti smör, frekadeller och dylikt efter hwar och ens smak och tycke purio kan och läggas i portlake och persilie rötter gier god smak sedan de äro fylligt kokade så giöres en liten afredning därpå om så behöfwes slå 2 el:r 3 ÄggeGulor i stöt Muskotblom[m]a och ett skiedblad wyn och en bit socker, rör wähl om med wispen allt sir:t[?], uppgarnera med citron skifwor öfwer och Persilia om en så tycker kan och läggas en dråppa wynäticka i pan[n]an el:r citron saft, men frekesie af kycklingar |33|och an[n]at ungt kiött lägges straxt i smöret sedan wattnet är wähl utkramat om en så behagar, man kan och låta bli att koka i Smör, utan lägga et stycke smör uti sedan det är skumat och afredt och färdigt.