83. Insylta gädda av C: W:

Lästext

|30|

Insylta gädda av C: W:

1 Tag lagom stor gädda, koka den i salt vatten för blöt, tag den sedan upp utur vattnet och slå efterföljande soppa över sedan den är kall, tages till ett gott fat fisk ½ stop vinättika, 1 kvarter vatten, ½ skålpund russin, ½ skålpund korinter, 3 knivsuddar stött ingefära och något socker, dessa persedlar kokas tillsammans till dess russinen begynna att svälla, sedan tager man god vitbomolja ¼:dels kvarter, kapris, något muskotblomma, litet nejlikor, och kokas en liten tid men intet för länge, denna fisk kan förvaras någon tid.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |30|

  Insyllta Giädda af C: W:

  Tag lagom stor giädda koka den i sallt wattn för blöt tag den sedan upp utur wattnet och slå efterfölliande soppa öfwer sedan den är kall, tages till ett gott faat fisk ½ stop wynÄticka 1 quarter wattn ½ ℔: rusin ½ ℔ corinter 3 knifsuddar stött ingefähra och nogot socker dessa persed:r kokas tillsam[m]ans till dess rusinen begynna att swälla, sedan tager man god hwitbohm olia ¼:dels quarter, capris, nogot Muskotblom[m]a, litet Näglickor, och kokas en liten tjd men intet för länge, den[n]a fisk kan förwaras nogon tjd.