116. Att sylta in gurkor som kunna hålla sig hela året

116. Att sylta in gurkor som kunna hålla sig hela året

Lästext

Att sylta in gurkor som kunna hålla sig hela året

1 Sedan de äro väl rentorkade så läggas de på ett kläde, torkas och visnas en dag, lägg dem sedan en timme i saltlake, tag dem igen upp och låt rinna av, lägg dem sedan i en kruka och slå uppkokat vinättika på så het som den tages av elden, andra dagen slå ättikan av och koka henne upp och slå igen på gurkorne, gör även så 3:dje dagen med samma ättika, den 4:de dagen tages gurkorna |40|upp ur burken och lägges i ett syltglas varvtals med små krusbärsblad och körsbärsblad med dill, hel peppar, hel muskotblomma, hel kardemumma, tag och halvparten av den uppkokade ättikan och halvparten frisk ättika, koka dem upp tillsammans och skumma väl var gång den kokas, slå över så het som glaset tål, sedan det är kallt så förvara väl med papper och blåsa uti en god källare eller gott kallt rum.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att syllta in Gurckor som kun[n]a hålla sig hela åhret.

  Sedan de äro wähl rentorckade så läggas de på ett kläde torckas och wisnas en dag lägg dem sedan en tim[m]e i saltlake tag dem igen upp och låt rinna af lägg dem sedan i en kruka och slå uppkokat wynÄtickia på så het som den tages af elden andra dagen slå ätickan af och koka henne upp och slå igen på gurckorne giör äf:n så 3:die dagen med sam[m]a Äticka den 4:de dagen tages Kurckorna |40|Upp ur burcken och lägges i ett sylltglas warftals med små Krusbärs blan och Kyrsbärs blan med dill, hel peppar, hel Muskotblom[m]a hel Kardemum[m]a tag och halfparten af den uppkokade ätickian och halfparten frisk ätickia koka dem upp tillsam[m]ans och skuma wähl hwar gång den kokas, slå öfwer så het som glaset tåhl sedan det är kallt så förwara wähl med papper och blåsa uti en god kiällare el:r godt kallt rum.