87. Att göra lösa rån

87. Att göra lösa rån

Lästext

Att göra lösa rån

1 Tages 20 stycken ägg, 8 vitor därav, vispas väl, 12 lod socker, ¼:dels lod kardemummor, ½ lod muskotblomma, ½ kvarter rosenvatten, 2 marker mjöl, 1 skålpund smör, äggen vispas väl med socker och knådas väl tillsammans, sättes i kallt rum att stelnas, kavlas tunt och gräddas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra lösa Råån.

  Tages 20 st: Ägg 8 hwitor däraf wispas wähl 12 l: Socker 1/4:dels l: cardemum[m]or ½ l: Muskotblom[m]a ½ quart:r rosenwattn 2 mk:r Miöhl 1 ℔: smör, Äggen wispas wähl med socker och knodas wähl tills:s settes i kallt rum att stelnas kaflas tunt och gräddas.