65. En kaka av rivebröd

Lästext

En kaka av rivebröd

1 Tag 2 stora semlor, skär skorpan väl av dem och skär dem sedan i tunna skivor uti ett stop sötmjölk och låt dem däri blötas väl, tag sedan 10 stycken ägg och vispa dem väl sönder och slå dem sedan till det blöta brödet och rör brödet väl sönder, arbeta äggen sedan tillika med mjölken och brödet, tills allt brödet gått sönder, tag sedan socker, rosenvatten, muskotblomma, litet kanel, ett skedblad skirt smör, efter vart ägg en göpen russin, och korinter, litet salt, smörj pannan väl med smör och så slå degen däruti och sätt henne på sakta eld.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een kaka af Rifwitbröd

  Tag 2 stora semblor skiär skårpan wähl af dem och skiär dem sed:n i tun[n]a skifwor uti ett stop sötmiölck och låt dem däri blötas wähl tag sedan 10 st: Ägg och wispa dem wähl sönder och slå dem sed:n till det blöta brödet och rör brödet wähl sönder, arbeta Aggen sedan tillika med miölcken och brödet, tills allt brödet gått sönder, tag sedan socker, rosenwattn, muskotblom[m]a, litet canel, ett skiedblad skirt smör, efter hwart ägg en giöpen rusin, och corinter litet sallt, smörg pan[n]an wähl med smör och så slå degen däruti och sätt hen[n]e på sachta eld.