103. Att göra ostkaka

Lästext

Att göra ostkaka

1 Till var kanna mjölk tages 1 skedblad fint och gott vetemjöl och 1 ägg, men ägget och mjölet vispas med litet mjölk så länge mjölken värmes ljum, så lägges det till mjölken som vispad är, och blandas väl och så lägges god löpvassla däri såsom till annan ost och i förstone så röres det om så länge det sätter sig som ett skinn på sleven, men det måste rätt sakta röras allenast så mycket att mjölken intet får sätta sig på botten, när sleven tar på skinna sig och tages bort så täckes över med ett tennfat att det står varmt, när det har lupit så tager man och sätter i ugnen, som då ren bör vara fullbrunnen, vilken skall eldas för än mjölken lagas till och så kokas den framför ugnsmun och då öses vasslan av, och sedan skummas i ett käril tillsammans och slås sötgrädda, litet färskt smör, socker och rosenvatten och smått rivet citron och låter så koka, men om den kokar för länge så blir den brun som den intet bör vara, när den nu lägges upp så hjälpes med en spade in under och skuvas på fat, med kanel och socker, i bottnet lägges unga körsbärsblad som ger god smak och håller emot att |37|den kan tåla litet eld under, när ugnen är avbrunnen så sättes den i ugnen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Ost Kaka.

  Till hwar kan[n]a miölck tages 1 skiedblad fjnt och godt hwetemiöhl och 1 Ägg, men ägget och miöhlet wispas med litet miölck så länge miölcken wärmes lium så lägges det till miölcken som wispad är, och blandas wähl och så lägges god löpwassla däri såßom till an[n]an Ost och i förstone så röres det om så länge det sätter sig som ett skin[n] på slefwen men det måste rätt sachta röras allenast så mycket att miölcken intet får sättia sig på bottn, när slefwen tar på skin[n]a sig och tages bort så täckes ofwer med ett tenfat att det står warmt, när det har lupit så tager man och sätter i Ugnen, som då ren bör wara fullbrun[n]en hwilcken skall eldas för än miölcken lagas till och så kokas den fram för ugns mun[n] och då öses wasslan af, och sedan skum[m]as i ett kiärill tillsam[m]:s och slåss sötgrädda litet färskt smör, socker och rosenwattn och smått rif:t citron och låter så koka men om den kokar för länge så blir den brun som den intet bör wara, När den nu lägges upp så hielpes med en spade in under och skufwas på fat, med canel och socker, i båttnet lagges unga Kyrsbärs blan som gier god smak och håller emot att |37|den kan tåla litet eld under, när Ugnen är afbrun[n]en så sättes den i Ugnen.