49. Kaka av stekta äpplen

Lästext

Kaka av stekta äpplen

1 Stek äpplen på halster väl mjuka, drag så sedan huden av och tag kärnhuset väl bort, och rör det andra väl sönder, vispa 6 stycken ägg väl, och lägg till vart ägg 1 skedblad vin, |18|det sura av 1 citron, och det gula rivet på 1 rivjärn, litet rosenvatten, om en så behagar litet rivet bröd och socker, att det bliver väl sött, och av äpplerne där i rört, att det blir så tjockt som en tunn gröt, sedan smälter man litet smör i en tårtpanna och lägger däri ett finger tjockt rivet bröd, och små smörbitar lägges runt omkring och ovanpå, sedan gräddas han helbrun och gives fram.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kaka af stekta Äplän.

  Stek äplän på hallster wähl miuka, drag så sedan huden af och tag kiärnhuset wähl bort, och rör det andra wähl sönder, wispa 6 st: Ägg wähl, och lägg till hwart ägg 1 skiedblad wyn, |18|Dett sura af 1 Citron, och det gula rifwit på 1 rifjärn, litet rosenwattn, om en så behagar litet rifwit bröd och socker, att det blifwer wähl sött, och af äplerne där i rört, att dett blir så tiockt som en tun[n] gröt, sedan smällter man litet smör i en tort pan[n]a och lägger däri ett finger tiokt rif:t bröd, och små smör bitar lägges runt omkring och åfwanpå, sedan gräddas han helbrun och gifwes fram.