81. Hur man bakar körvelmunkar

Lästext

Hur man bakar körvelmunkar

1 Tag rent plockat körvel och hacka det väl smått, press saften väl ifrån med tallrikar, där till tages sötgrädda, ägg, litet franskt vin, socker, kanel, muskotblomma, korinter, några skedblad skirt smör, litet salt, rivet bröd så tjock man tycker, här av bakes små munkar i skirt smör i pannan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Huru man bakar kirfwel munckar

  Tag rent plåckat kirfwel och hacka det wähl smått präss saften wähl ifrån med tallrickar, där till tages sötgredda, Ägg litet franskt wyn socker canel Muskotblom[m]a corinter nogra skied blad skirt smör litet sallt rifwit bröd så tiok man tycker här af bakes små mu[n]ckar i skirt smör i pan[n]an.