95. En pastej av kalv-, höns- och lammkött

95. En pastej av kalv-, höns- och lammkött

Lästext

En pastej av kalv-, höns- och lammkött

1 Men intet mer än 2 slag kött i en pastej, tag hönsen och kalvköttet, hugg i små bitar som till frikassé, lägg sen i en gryta att koka, när köttet är kokat så mjukt det skall vara, sen tagas köttet upp och lägges i kallt vatten, skräd väl men låt stå en stund i vattnet; sen tages fiskfrikadellerne och kokas, tag så mycket vatten du tycker, tag par slevar av köttsoppan där till, annars blir frikadellerne för [?]tiga, låt så koka att de bli matnyttige, men låt litet smör och muskotblomma i vattnet, när frikedellerne äro färdige så tag dem upp och låt bli kalla, men skall de stå över natten så slå över dem av det spadet som de äro kokade i, tag sedan den köttsoppan, späd hälften vatten i bland, låt så koka upp, lägg så murklorna och ertskockorna och persiljerötterna och purjo och selleri i grytan att koka samt kräftskalen som äro fyllda, allt detta lägges i på en gång att koka, men koka dem icke mycket ty de gå sönder. Tag så rötterna upp och låt bli kalla, men skall de stå över natten så tag samma spad som de äro kokade i och slå över dem att de intet må bli svarta, tag sedan en tårtdeg, krama bra kring brädderna i fatet |34|tvärhands brett men ganska tunt, lägg sedan varvtals beblandat med vart annat i fatet, strö emellan vart varv kapris, muskotblomma, litet kardemumma, citron eller lemonskivor, detta allt mellan vart varv, socker förglömmes icke, tag sedan all den soppan du har, så väl den som köttet har kokats i så väl som den som frikadellerna kokades i, sila köttsoppan igenom ett durkslag, red så av med rismjöl att den är så tjock som en soppa, red sedan av med äggegulor att den blir klar, slå sedan soppan i fatet över det andra, kavla sedan hel tunn tårtdegen, lägg på pastejen, krama väl till på bräddarna, kullen skall icke vara för hög i fatet, den övrige soppan bäres med en skål jämte med pastejen; pastejen sätts i ugnen med papper över, akta att den icke blir brun, när den bärs in så tag en tratt, stick mitt på pastejen, slå soppan i att den blir full dessjämt med nedersta brädderna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een Postej af Kalf Höns och Lamb Kiött.

  Men intet mehr än 2 slag kiött i en Postej, tag hönsen och Kallf Kiöttet hugg i små bitar som till frekasie, läg sen i en gryta att Koka när Kottet är kokat så miukt det skall wara sen tagas Kiöttet upp och lägges i Kallt wattn skräd wähl men låt stå en stund i wattnet; Sen tages fiskfrekadellerne och Kokas tag så mycket wattn du tycker tag par slefwar af Kiött soppan där till an[n]ars blir freckadellerne för [?]tiga låt så koka att de bli matnyttige men låt litet smör och Muskotblom[m]a i wattnet när frekedellerne äro färdige så tag dem upp och låt bli kalla men skall de stå öfwer natten så slå öfwer dem af det spadet som de äro kokade i tag sedan den kiöttsåppan, späd hällften wattn i bland lät så koka upp, leg så murklorna och ertskåckorna och Persilie rötterna och purio och silleri i grytan att koka samt kräftskalen som äro fyllda allt detta legges i på en gång att koka men koka dem icke mycket ty de gå sönder. Tag så rötterna upp och låt bli kalla men skall de stå öf:r natten så tag sam[m]a spad som de äro kokade i och slå öfwer dem att de intet må bli swarta tag sedan en tårt deg krama bra kring bredderna i fatet |34|Twär hands brett men ganska tunt, lägg sedan hwarftals beblandat med hwart annat i fatet strö emel:n hwart warf capris Muskotblom[m]a litet cardemu[m]a citron el:r Lemon skifwor detta allt mel:n hwart warf såcker förglömmes icke tag sedan all den såppan du har, så wähl den som kiöttet har kokats i swå wähl som den som frekadellerna kokades i sila kiött soppan igenom et durchslag red så af med ris miöhl att den är så tiok som en soppa red sedan af med Äggegulor att den blir klar, slå sedan soppan i fatet öf:r det andra, kafla sedan hel tun[n] tårt degen lägg på Postejen Krama wähl till på bräddarna Kullen skall icke wara förhög i fatet, den öfrige soppan bäres med en skål jämte med Postejen; Postejen sätts i ugnen med papper öfwer achta att den icke blir brun när den bärs in så tag en tratt stick mitt på Postejen slå såppan i att den blir full desjämt med nedersta brädderna.