57. Järpar, orrar och rapphöns att inlägga

57. Järpar, orrar och rapphöns att inlägga

Lästext

Järpar, orrar och rapphöns att inlägga

1 Stek dem och späck dem sedan med kanel och nejlikor, lägg så in i en ek achtendel slå däröver väl kokat vin med socker så hett som den tages av elden, slå kärlet straxt fast att ej ångan går av, sätt det i källaren, vältra var dag om, det skall hålla sig ½ år gott, de g[?] kunna sättas fram kalla eller värmas då soppan göres och förbättras, i det ställe för socker kan ock läggas peppar i lagom och sedan lägges sött uti när det stuvas, dock är det förra bäst.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Hierpar Orrar och Rapphöns att inläggia

  Stek dem och späck dem sedan med canel och Näglikor, lägg så in i en Eek achtendehl slå theröfwer wähl kokat wyn med såk[er] så hett som den tages af Elden, slå kiärillet straxt fast att ej ongan går af sätt det i Kallaren wälltra hwar dag om, det skall hålla sig ½ åhr godt, de g[?] Kun[n]a sättas fram kalla el:r wärmas då soppan giöres och förbättras, i det ställe för socker kan ock läggias peppar i lagom och sedan lägges sött uti när det stufwas, dok är det förra bäst.