33. Till att göra morotstårta

Lästext

Till att göra morotstårta

1 Tag några morötter, förväll dem hela i vatten till dess de bliva hel mjuka, tages av det tunna skalet, riv på ett rivjärn helfint, och tages till innemot 1 skålpund rivna morötter, 3 lod bitter, 6 lod söt mandel, vilket |12|stötes väl i rosenvatten, lägg så här till 6 ägg, vitan avtages, vispa väl, lägg så här till ½ skålpund socker, litet muskotblomma, kardemumma, litet rosenvatten, några skedblad sötgrädda eller ½ kvarter skirt smör, gräddas i mandeltårtsformen i ugnen eller på glöd med smördeg i pannan in under.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Till att giöra Morots Torta.

  Tag nogra Morötter, förwäll dem hela i wattn till dess de blifwa hel miuka, tages af det tun[n]a skalet, rif på ett rifjärn helfjnt, och tages till in[n]emot 1 ℔: rifna morötter 3 l: bitter 6 l: söt mandel, hwilcket |12|Stötes wähl i rosenwattn, lägg så här till 6 Ägg, hwitan aftag:s wispa wähl, lägg så här till ½ ℔: socker, litet muskotblom[m]a, Kardemum[m]a, litet rosenwattn, nogra skied blad sötgrädda el:r ½ qwarter skirt smör, gräddas i mandeltorts formen i ugnen el:r på glöd med smör deg i pan[n]an in under.