100. Gelé till att tillreda till 22 glas

Lästext

Gelé till att tillreda till 22 glas

1 En kanna sjövatten till ½ skålpund hjorthorn slås i en stenburk, den sättes i en vattugryta som sedan stadigt kokas i 6 timmar eller mer, sedan det är kokat silas vattnet ifrån hjorthornet, så slår man 1 kvarter franskt, rhenskt eller portigeskt vilken dera som man kan hava med det franska, kanel, kardemummor, litet tunt citronskal, så mycket socker som hjorthornet är, siktar det fint och vispar sockret i äggvitan av 4 ägg och litet citron, salt slås in uti geléet för än det har kokat upp uti en förtent panna, låter sen koka 3 eller 4 gångor upp, sedan silar man det genom en svanskinnspåsa 3 eller 4 gånger så blir det rätt klart, sedan kan man sätta färg uppå det röda med barbarits, det vita med stött mandel, där till litet mjölk så skär det sig intet, det färgas intet för än det blir kallt, så är det allt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Siely till att tillreda till 22 Glas.

  Een kan[n]a siowattn till ½ ℔ hiorthorn slåss i en stenburck den sättes i en watugryta som sedan stadigt kokas i 6 tim[m]ar el:r mehr sedan det är kokat silas wattnet ifrån hiorthornet så slår man 1 quarter franskt renskt el:r portigeskt hwilcken dera som man kan hafwa med det franska canel, Cardemum[m]or, litet tunt citronskal så mycket socker som hiorthornet är, sichtar det fjnt och wispar sockret i Ägghwitan af 4 Ägg och litet citron sallt slåss in uti Sielyet för än det har kokat upp uti en förtent pan[n]a låter sen koka 3 el:r 4 gångor upp sedan silar man det genom en swanskins posa 3 el:r 4 gång:r så blir det rätt klart sedan kan man sättia färg uppå det röda med barbarits det hwita med stött mandel der till litet miölck så skiär det sig intet, det färgas intet för än det blir kallt så är det allt