31. Att lägga in hjortron

Lästext

Att lägga in hjortron

1 Tag hjortron som äro väl mogna, lägg dem i en glasburk, tag en sked och laga så att de komma väl tätt tillsammans, kramas och litet sakta på burken med skeden, låt så en tallrik på dem, och låt dem stå en dag eller 2, så länge att man ser att spadet stiger över dem, tag då och skirt smör, låt sen över dem, de äro rätt sköra när man på det sättet dem inlägger, men de duga intet att lägga i annat än i en glasburk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att lagga in Iortron.

  Tag Iortron som äro wähl mogna, läg dem i en glas burck tag en skied och laga så att de komma wähl tätt tillsam:s kramas och litet sachta på burcken med skieden låt så en tallrik på dem, och låt dem stå en dag el:r 2 så länge att man ser att spadet stiger öfwer dem, tag då och skirt smör, låt sen öfwer dem, de äro rätt skiöra när man på det sättet dem inlägger men de duga intet att läggia i an[n]at än i en glasburck.