50. Mandelkaka med äpplen

Lästext

Mandelkaka med äpplen

1 Tag 20 stycken ägg, 10 stycken hela och 10 stycken gulor, vispa dem rätt väl, med en hand och litet salt, såsom till mandeltårta, när de äro väl skummade och tjocka så slå däri 16 eller 18 lod rivet socker, efter som äpplen äro sura till, vispa väl om, och rör sedan däri ¾:dels skålpund stötta mandlar och några bittermandlar, sedan det är väl sammanrört med en hand, så lägg där till 15 eller 20 stycken kriska äpplen som de äro stora till, skalade, kärnhuset väl uttagit, och med en hast sönderhackade att de ej bliva svarta, de gula skalet av en citron och saften i krammader, 1 kvarter sötgrädda, rivet bröd; desse senare persedlar såsom och de där nedan förenämnde röres först i när det skall gräddas, eller sättas i ugnen, mellertid arbetas den allt stadigt även som mandeltårta, och gräddas i en smörder panna, glaserat om en så behagar, och späckes med suckat, enär den givs fram, till att giva kakan en livligare färg, så kan man låta litet saffran i gräddan, men akta att det ej giver någon smak.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mandel kaka med Äplen.

  Tag 20 st: Ägg 10 st: hela och 10 st: Gulor, wispa dem rätt wähl, med en hand och litet sallt, såsom till mandeltorta, när de äro wähl skum[m]ade och tiocka så slå däri 16: el:r 18: l: rifwit socker, efter som äplen äro sura till, wispa wähl om, och rör sedan däri ¾:dels ℔: stötta mandlar och nogra bitter mandlar, sedan det är wähl sam[m]anrört med en hand, så lägg där till 15 el:r 20 st: kriska Äplen som de äro stora till, skalade kiärnhuset wähl uttagit, och med en hast sönderhackade att de ej blifwa swarta, de gola skalet af en Citron och saften i kram[m]ader, 1 qwarter sötgrädda, rifwit bröd; desse senare persed:r såsom och de där nedan förenämbde röres först i när det skall gräddas, el:r sättias i ugnen, medlertid arbetas den allt stadigt äfwen som Mandeltorta, och gräddas i en smörder panna, glaserat om en så behagar, och späckes med Sukat, enär den gifs fram, till att gifwa Kakan en lifligare färg, så kan man låta litet safram i gräddan, men achta att det ej gifwer någon smak.