54. En kokad pudding

Lästext

En kokad pudding

1 Skär sönder 6 stycken semlor, och slå därpå så mycket mjölk att det kan blötas däri, när brödet är väl blött så slå där till 15 stycken välvispade ägg, 1 lod stött bittermandel, socker, kanel, muskotblomma, sönderrivet citronskal, litet salt, sönderskuren märg, russin och korinter, blanda allt väl tillsammans, smörj ett rent kläde väl med smör, och mjöl, strö däröver märg och russin och korinter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een kokad Puding.

  Skiär sönder 6 st: Sämblor, och slå därpå så mycket miölck att dett kan blötas däri när brödet är wähl blödt så slå där till 15 st: wählwispade Ägg 1 lod stött bitter mandel, Socker, canel, Muskotblom[m]a, sonderrifwit citron skal litet sallt, sonderskuren Märg, Rusin och corinter, blanda allt wähl tillsam[m]ans, smörg ett rent kläde wähl med smör, och miöhl, strö däröfwer märg och rusin och corinter