136. Kalvpastej

Lästext

Kalvpastej

1 Man stuvar ett gott frikassé av kalv med lång sauce, så lägges fläskskivor i botten av formen, och därovanpå av frikassén med murklor, stekta riskor, stekta frikadeller utav potatis, kräftstjärtar, endera färsk eller rökt oxtunga, som skäres i fina korta strimlor, så kontinueras det varvtals med vanliga kryddor och litet inlagd lök, det sura av en citron, då formen är inemot full, fylles den med risgröt som är utblandad som till kaka |72|och sedan lägges i rutor omkring, rimsor av smördeg. Saucen därtill göres av frikassésaucen med litet kapris, citronsaft och redes av med några äggegulor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kalf Pastey.

  Man stufvar ett godt fricassée af Kalf med lång Sauce, så lägges Fläskskifvor i botten af formen, och derofvanpå af Fricassén med murklor, stekta riskor, stekta fricadeller utaf potatis, kräftstjertar, endera färsk eller rökt Oxtunga, som skäres i fina korta strimlor, så continueras det hvarftals med wanliga kryddor och litet inlagd lök, det sura af en Citron, då formen är inemot full, fylles den med risgröt som är utblandad som till kaka |72|och sedan lägges i rutor omkring, rimsor av Smördeg. Saucen dertill göres af Fricassée Saucen med litet Capris Citronsaft och redes af med några äggegulor.