25. Att torka päron

Lästext

Att torka päron

1 De skalas och förvällas, och medan de äro varma pressas de mellan 2:ne tunna bräder; pressas de kalla, spricka de. Skalen kokas i samma vatten päronen blivit förvällda, tills den blir sams; därtill slås den saften som vid pressningen rinner av päronen. Sedan päronen äro pressade, ställas de på ollon i en tämlig varm ugn och sedan de skinnat sig tagas de ut och doppas uti päronlagen, sättas åter in och då de skinnat sig åter, doppas, så fortfares 3 à 4 gångor och torkas aldrig hårdare än man med kniv kan skära dem. Innan de läggas i påsar, skola de ligga i varma rum par dagar utbredda.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att torka Päron

  De skalas och förvällas, och medan de äro warma prässas de mellan 2:ne tunna bräder; prässas de kalla, spricka de. skalen kokas i samma vatten Päronen blifvit förwälda, tills den blir sams; dertill slås den saften som vid prässningen rinner af päronen. Sedan Päronen äro prässade, ställas de på ollon i en tämlig warm ugn och sedan de skinnat sig tagas de ut och doppas uti päronlagen, sättas åter in och då de skinnat sig åter, doppas, så fortfares 3 à 4 gångor och torkas aldrig hårdare än man med knif kan skära dem. innan de läggas i påsar, skola de ligga i varma rum par dagar utbredda.