4. Spetskaka

Lästext

|3|

Spetskaka

1 22 ägg - därav tages hälften med vitor och hälften utan, endast äggegulan, så röres det med en slev på en led uti ett stenfat mycket länge, sedan lägges efter hand litet i sänder 22 lod siktat puder som och röres länge; sedan 22 lod socker och litet i sänder allt under rörningen, och det gula av par citroner, sedan röres rätt häftigt en ½ timme och papperet som sitter vid käglan smörjes väl med skirt smör, och då det är väl intorkat för elden utan att brän[n]as så sättes käglan med sitt smorda papper på ett stekspett och har tillreds en så stor eld, likasom man skulle steka en kalvstek, som dock till hälften nästan bör vara nerbrunnen; nu låter man en vända stekspettet, då man tar fatet vari smeten är och häller smeten med hela fatet över hela käglan, då de vändes sakta; med sedan mycket fort, så fort man nånsin kan och kontinueras |4|tills allt är allt; ty under stekspettet ställes 2:ne fat, och allt vad som av smeten faller i fatena tages sedan igen och hålles på och kontinueras med den hastiga vändningen till den är gräddad, då den sedan skjutes sakta av käglan på ett fat och garneras med vad man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |3|

  Spets Kaka

  22 Ägg - deraf tages hälften med hvitor och hälften utan, endast äggegulan, så röres det med en slef på en led uti ett Stenfat mycket länge, sedan lägges efter hand litet i sender 22 lod siktadt Puder som och röres länge; sedan 22 lod Socker och litet i sender allt under rörningen och det gula af par Citroner, sedan röres rätt häftigt en ½ timme och papperet som sitter vid käglan smörjes väl med skirt smör, och då det är väl intorkadt för elden utan att brän[n]as så sättes käglan med sitt smorda papper på ett Stekspett och har tillreds en så stor eld, likasom man skulle steka en Kalfstek, som dock till hälften nästan bör vara nerbrunnen; nu låter man en wända Stekspettet, då man tar fatet hvari Smeten är och häller Smeten med hela fatet öfver hela käglan, då de vändes sakta; med sedan mycket fort, så fort man nånsin kan och continueras |4|tills allt är allt; ty under Stekspettet ställes 2:ne fat, och allt hvad som af Smeten faller i fatena tages sedan igen och hålles på och continueras med den hastiga vändningen till den är gräddad, då den sedan skjutes sakta af käglan på ett fat och garneras med hvad man behagar.