103. Svinsmalts

Lästext

Svinsmalts

1 Det bästa svinistret vattlägges och ömsas vatten i par eller 3 dagar, svagdricka påslås, bortslås, och vatten återslås till ingen blodlake mera synes, då det upptages, bredes på bräder att vattnet väl avrinner. Då skäres det i stycken och lägges i en gryta på sakta eld, med litet lök och litet salt - kokar väl tills man tager litet därav upp i en trädsked och det ändå kokar i skeden och passas det noga på, ty annars brynes det. Nu silas det upp genom en soppsikt i en bytta eller burk det röres till det innemot kallnar. Då knådas litet fint salt upputi; sedan det är kallt, och då håller det sig hela vintern och nyttjas till folkets palt eller bröd i stället för smör - det som frånsilas som odugligt, gömmes till tvålkokning.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Swin Schmalz.

  Det bästa Swin istret wattlägges och ömsas watten i par eller 3 dagar, Swagdricka påslås, bortslås, och watten återslås till ingen blodlake mera synes, då det uptages, bredes på bräder att wattnet väl afrinner. Då skäres det i stycken och lägges i en gryta på sakta eld, med litet lök och litet salt - kokar wäl tills man tager litet deraf up i en trädsked och det ändå kokar i skeden och passas det noga på, ty annars brynes det. Nu silas det up genom en Soppsikt i en Bytta eller Burk det röres till det innemot kallnar. Då knodas litet fint salt uputi; sedan det är kallt, och då håller det sig hela wintern och nyttjas till Folkets palt eller bröd i stället för smör - det som frånsilas som odugligt, gömmes till Tvålkokning.