66. Krusbär till kräm [?] soppor

66. Krusbär till kräm [?] soppor

Lästext

Krusbär till kräm [?] soppor

1 Omogna krusbär kokas - det sura vattnet avhälles på buteljer och förvaras i stället för citronsaft. De nu mjuka bären kramas genom en sikt att skal och kärnor ej komma med - till 3 skålpund sådan mos tages 1 skålpund socker, kokas hårt som en crême; förvaras i burkar till crèmir; mellan kakor, och till soppor om vintern då det uppblandas med |37|kokande vatten, och låter det däruti koka litet att det väl går sönder och smälter - det kan avredas med litet potatismjöl, då mindre krusbärsmos behöves. Av blåbär kan och göras sådan mos till soppor. Till svartvinbärssallat är proportion, ½ stop brun sirap till 1 kanna bär. Till hela krusbär till creme tagas till 1 kanna ½ stop, högst 3 kvarter sirap - vilja de ej hålla sig är förträffligt att lägga ovanpå litet siraplingon, som avtages då man börjar nyttja av burken.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Krusbär till Crême [?] Soppor

  Omogna Krusbär kokas - det sura wattnet afhälles på Bouteiller och förvaras i stället för Citronsaft. de nu mjuka Bären kramas genom en sikt att skal och kärnor ej komma med - till 3 ℔ sådan mos tages 1 ℔ Socker, kokas hårdt som en Crême; förvaras i burkar till Crèmir; mellan kakor, och till Soppor om wintern då det upblandas med |37|kokande watten, och låter det deruti koka litet att det väl går sönder och smälter - det kan afredas med litet Potatesmjöl, då mindre Krusbärsmos behöfves. Af Blåbär kan och göras sådan mos till Soppor. Till Swart Winbärs Sallat är proportion, ½ stop brun Sirap till 1 kan[n]a bär. Till hela Krusbär till Creme tagas till 1 kanna ½ stop högst 3 qvart: Sirap - wilja de ej hålla sig är förträffligt att lägga åfvanpå litet siraplingon, som aftages då man börjar nyttja af burken.