29. Att insylta ostron på engelska

Lästext

Att insylta ostron på engelska

1 Tag 3 stop ostron med saft och allt, stuva dem i sin egen saft, men intet för länge, eljest bli de för hårda, ty de tåla knappt en uppkokning. Sedan de äro kalla, skölj var ostra för sig i dess egen saft och sedan i kallt vatten, |17|sila väl saften, tag 1 stop franskt vin och 1 stop vinättika, 1 handfull med salt och saften av ostronen, och koka upp och skumma rätt väl, lägg däruti litet muskot i bitar, muskotblomma, peppar, eller kryddpeppar, låt det koka väl tillsammans, när det är kallt slå det på ostronen uti stenburkar och håll det väl tilltäppt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att Insylta Ostron på Engelska

  Tag 3 stop Ostron med saft och allt, stufva dem i sin egen saft, men intet för länge, eljest bli de för hårda, ty de tåla knapt en upkokning. Sedan de äro kalla, skölj hvar Ostra för sig i dess egen saft och sedan i kallt vatten |17|sila väl saften, tag 1 Stop franskt win och 1 stop winätticka, 1 hand full med salt och saften af Ostronen, och koka up och skumma rätt wäl, lägg deruti litet muskott i bitar, muskottblomma, Peppar, eller kryddpeppar, låt det koka väl tillsammans, när det är kallt slå det på Ostronen uti Stenburkar och håll det wäl tilltäpt.