28. Att torka späda åkerärter med socker

28. Att torka späda åkerärter med socker

Lästext

Att torka späda åkerärter med socker

1 Ärterne plockas då de äro halvmogna, och då de spritas väljas de större från de smärre. Emellertid kokar en kastrull med vatten |16|upp varuti ligger en liten kvast färsk persilja; och när vattnet kokat väl upp lägges ärterne däruti; men ej längre än att de läggas i med en hast och som vattnet kokar beständigt så tagas de och straxt upp. Ugnen varuti de bör torka bör då vara straxt tillreds; på det att då de tagas upp de då så heta som möjligt kan komma i ugnen, varest bör vara en ganska svag värme, så liten att den knappt får namn av värme; då ärterne äro förvällde och vattnet väl avrunnit, och de äro utbredde på sina ollon, sockras med en sockersked över dem. Detta bör ske så fort som möjligt är, på det de komma heta i ugnen, vilket mycket bidrar till deras gröna färg och goda smak.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att torka späda Åkerärter med Socker.

  Ärterne plockas då de äro half mogna, och då de spritas väljas de större från de smärre. Emedlertid kokar en kastrull med vatten |16|upp hvaruti ligger en liten qvast färsk persilja; och när vattnet kokat wäl up lägges ärterne deruti; men ej längre än att de läggas i med en hast och som wattnet kokar beständigt så tagas de och straxt upp. Ugnen hvaruti de bör torka bör då wara straxt tillreds; på det att då de tagas up de då så heta som möjligt kan komma i ugnen, hvarest bör wara en ganska svag wärme, så liten att den knapt får namn af värme; då ärterne äro förvälde och vattnet väl afrunnit, och de äro utbredde på sina ollon, sockras med en sockersked öfwer dem. Detta bör ske så fort som möjligt är, på det de komma heta i ugnen, hvilket mycket bidrar till deras gröna färg och goda smak.