18. Att lägga in vassbuk

Lästext

Att lägga in vassbuk

1 Tag levande vassbuk, rensa den, och skölj honom väl. Salta honom in varvtals med litet lagerbärsblad, kryddpeppar, spansk humle och röd sandel; när saltet är smält, lägges press uppå och sättes i ett rum där den står frisk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att lägga in Wassbuk.

  Tag lefvande Wassbuk, ränsa den, och sköjl honom wäl. Salta honom in hwarftals med litet Lagerbärsblad, kryddpeppar, spansk humle och röd sandel; när Saltet är smält, lägges präss uppå och sättes i ett rum där den står frisk.