111. Recept på gott brännvin

Lästext

|60|

Recept på gott brännvin

1 1 ½ stop häggbär sönderkrossas och slås ett stop finkel därpå, då man distillerar slås 4 ½ kanna finkel, 4 lod violrot, 4 lod röd vinsten, 1 ½ skålpund torra pomeransskal, 5 goda nävar ungt fint hackat granris, 5 kvarter söt mjölk jämte bärbrännvinet uti distillerpannan, som på vanligt sätt sakta avrinner; sedan kokas en sockerlag av ½ skålpund på kannan med 3 jungfrur källvatten till skålpundet som skummas väl och kokar så länge att det blir som en sockersirap och så het slås i brännvinet och omröres flitigt att den väl blandar sig. Sedan tages ett stop uppkokt och kallnat källvatten |61|till var kanna spri, blandas väl och filtrerar med svamp i tratten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |60|

  Recept på godt Bränvin

  1 ½ stop Häggbär Sönderkrossas och Slås ett Stop finkel derpå då man distillerar Slås 4 ½ kanna finkel 4 lod violrot, 4 lod röd vinsten, 1 ½ ℔ torra pommerants skal, 5 goda näfvar ungt fint hackat granris, 5 qvarter söt mjölk jemte bär bränvinet uti distiller pannan, Som på vanligt sätt sakta afrinner; sedan kokas en Sockerlag af ½ ℔ på kannan med 3 jungfrur källvatten till ℔ som skummas väl och kokar så länge att det blir som en sockersirap och så het slås i Bränvinet och omröres flitigt att den väl blandar sig. Sedan tages ett stop upkokt och kallnat källvatten |61|till hvar kanna spri, blandas väl och filtrerar med Svamp i tratten.